link

Jaké postavy chybí v Hearthstone? Část II.

  Hearthstone    Warcraft   

V prvním díle jsme si vzali na paškál dávnou minulost, která byla svědkem zřejmě největší bitvy mezi Azerothem a Plamennou legií. Dnes se podívám na postavy z minulosti ne až tak dávné. Jedná se o První válku mezi Lidmi a Orky.

Warcraft: Orcs vs. Humans

Zde jsou úplné prapočátky našeho známého univerza. Tehdejší studio Blizzard jistě netušilo, jaký fenomén spustí. Přitom příběh byl vcelku úplně banální. Zlí, oškliví zelenokožci, pod vládou zkaženého Gul’dana, zničili svůj svět – Draenor – a tak se vypravili drancovat skrze Temný Portál další svět – Azeroth. Avšak na Azerothu se proti Orkům postavili lidé spolu s dalšími rasami, a tak začala První válka. První fáze války je ukončena vypálením hlavního města lidí Stormwindu, smrtí čaroděje Medivha a úpadkem Hordy.

Blackhand

mmwdvcs9hd_e7d2b652d8f76a0f0d3ef1a871e547b5827e5bdf_1565515403_7909.png

 

Začněme ze strany Orků. Tento Ork z klanu Blackrock je znám jako první náčelník staré Hordy. Stará Horda vznikla pod obratnými intrikami, démony zkaženého Gul’dana, který přinutil téměř všechny orkské klany se sjednotit do jednoho velkého kmene. Moment sjednocení se udává, když se téměř všichni Orkové napili Mannorothovi krve. Černokněžník Gul’dan velmi dobře věděl, že není mezi zelenokožci oblíbený, a tak zmanipuloval Blackhanda, aby Hordu vedl. Blackhand, opitý mocí, se vedení radostně ujal, avšak neuvědomoval si, že je pouze černokněžníkovou loutkou. Ono to ani nebylo příliš těžké, jelikož Blackhand příliš rozumu nepobral. Co mu však do inteligence scházelo, nahrazoval zuřivostí, krvežíznivostí a do jisté míry i vojenským myšlením. Poté, co Horda vstoupila na Azeroth, začala První válka. Její první fáze byla ukončena pádem hlavního města lidí - Stormwindem. V téže době však Blackhandův loutkař Gul’dan, vlivem Medivhovi smrti, upadl do kómatu, což vedlo k tomu, že se Blackhand utrhl ze řetězu. A to následně vedlo k jeho pádu a zabití Orgrimem Doomhammerem. Blackhand by mohl být skvělá legendární karta pro Warriora, no nechtěli byste mít v balíčku prvního náčelníka staré Hordy?

Garona Halforcen

2lzop8s4fx_d3178a9b77a054a2286886d111eb48fc4d4b4d54_1565515502_7634.png

 

Kříženka mezi Orkem a Draeneiem. Garona byla výsledkem Gul’danových experimentů s křížením Orků a Draneieů. On ji následně vychoval jako špeha a vraha. Její duše byla jeho. Černokněžník ji pak následně poslal skrze Temný Portál, aby se infiltrovala k čaroději Medivhovi, což úspěšně splnila. U Medivha nějaký čas zůstala a učila se lidským zvykům až se nakonec do Medivha zamilovala. Poté, co zjistila, že Medivh propadl padlému titánovi Sargerasovi, jala se s mladým Khadgarem varovat lidského krále Llana Wrynna, který následně rozhodl, že Medivh musí být zabit. Na tuto misi poslal Khadgara, Prvního rytíře Anduina Lothara a Garonu. Mise byla úspěšná, avšak během souboje s Medivhem byla Garona prokleta s tím, že musí zavraždit lidského krále. Garona bohužel proti své vůli úkol splnila, když vrazila králi Llanemu nůž do zad, čímž odsoudila Stromwind k záhubě. Garona je naprosto prvotřídní představitel vraha, tedy úžasná legendární karta pro Rogunu.

Llane Wrynn

puq6cmrfhj_17f568d64c1e59d018dd71a9117e56c425806cdf_1565515626_2623.jpg

 

A nyní přichází a řadu hrdinové z řad Aliance, potažmo lidí. Určitě za zmínku stojí král Stormwindu Llane Wrynn, otec Variana Wrynna, děd Anduina. Llane vládl lidskému království Stormwind dlouze, spravedlivě a dobře. Prostě jak z pohádky. Bohužel se však dožil časů, kdy zkažený čaroděj Medivh společně s Gul'danem otevřeli Temný Portál a na Azeroth začala pronikat invazivní Horda. Král Llane útoky úspěšně odrážel a zároveň se velmi sblížil s půlorčicí Garonou, mladým čarodějem Khadgarem a Prvním rytířem Anduinem Lotharem. Poté, co zjistil že Medivh je pod démonickou kontrolou nařídil této trojici, aby jej zničila. Úkol byl splněn, avšak Garona byla během souboje prokleta a byla donucena krále Llaneho zavraždit. Ten zemřel podlou ranou nožem do zad a následkem této události se zhroutila obrana Stormwindu a Horda jej mohla dobýt. Král Llane je natolik uctívaná postava, že bych se nebál jej zařadit mezi neutárlní legendární karty, aby si jej každý mohl do sytosti užít.

 

V prvním díle Warcraftu se vyskytuje mnoho dalších postav, ovšem většina z nich dostane větší prostor v dalších dílech, například Anduin Lothar nebo Orgrim Doomhammer nebo nejsou pro děj příběhu důležité.

Warcraft II: Tides of Darkness + Beyond the Dark Portal

Děj druhého dílu s datadiskem se odehrává nedlouho po pádu Stormwindu. Přeživší lidé, pod vedením Anduina Lothara, utekli do bezpečí Lordearonu, kde vládl Král Terenas Menethil II. a byla zformována Aliance proti Hordě. Horda mezitím získala nového náčelníka Orgrima Doohammera, který donutil Gul'dana, aby mu vytvořil zbraň, kterou svět dosud neviděl, Rytíře smrti. Horda táhla kontinentem až k branám Lordearonu, kde Gul'dan s částí armády Hordy Orgrima zradil a odtáhl za svými vlastními úmysly. Oslabená Horda byla zatlačena až k Temnému Portálu, který byl následně uzavřen. Děj datadisku se pak odehrává na Draenoru, kdy výprava Aliance se pokusila uzavřít Temný portál nadobro, jelikož byl opět znovu aktivován. Během tohoto orkský šaman Ner'zhul otevřel nespočet portálů na Draenoru, aby unikl před hněvem Plamenné legie. Datadisk končí tím, že Draenor neudržel energii otevřených portálům, které jej rozervaly na kusy a z planety se stal dnešní Outland.

Ogrim Doomhammer

20r8m5lvat_7062dfc74aa30a6761172ad61d21dca769d5f4ea_1565515680_3184.jpg

 

Opět začněme postavami z řad Hordy. Tento Ork je nejspíš po Thrallovi nejslavnější náčelník Hordy. Ogrim převzal vládu nad Hordou zabitím Blackhanda z klanu Blackrock. Orgrim byl jediný z klanu Blackrock, který se nenapil Mannorothovi krve a prohlédl Gul'danovi pikle. Následně po pádu Stormwindu donutil Gul'dana, aby mu vytvořil Rytíře smrti, kteří by mu pomohli vyhladit lidstvo z Azerothu. To se mu také málem povedlo, kdyby jej Gul'dan před branami Lordearonu nezradil. Od té doby byl Orgrim nucen před Aliancí ustupovat až k Temnému portálu, kde svedl ohromnou bitvu s velitelem aliančních vojsk Anduinem Lotharem. Toho nakonec zabil, avšak již nedokázal vzdorovat Lotharovu pobočníkovi Turalyonovi, který jej zajal. Orgrim svá léta dožívá v internačních táborech na Azerothu v hambě z porážky Aliancí a podlehnutí Hordy démonům. Nakonec jej osvobodí Thrall, kterému předává svou zbroj a legendární kladivo Doomhammer. Orgrim je opět natolik známá a uznávaná postava, že by byla škoda, kdyby patřil jako legendární karta pouze jednomu povolání, tak by měl být neutrální legendárkou.

Teron Gorefiend

tnkwbfs4e1_895c0f24f95d6a9450b3abf4d6a9cdb80eed5328_1565515732_0927.jpg

 

První známý Rytíř smrti, který kdy chodil po Azerothu. Teron byl výsledkem Gul'danova experimentu, kdy připoutal duševní sílu mrtvých orkských warlocků k tělům padlých rytířů Aliance. Takto vznikli první Rytíři smrti, kterým velel právě Teron. Rytíři smrti válcovali armády Aliance a zůstali po boku Doomhammera i v době, kdy Gul'dan zradil Hordu. Při ústupu Hordy byl nakonec nucen projít zpět Temným Portálem na Draenor, kde se spojil s Ner'zhulem. Ten po Teronovi požadoval pomoc při otevírání dalších portálů na Draenoru. Při finální bitvě na Draenoru byl nakonec zabit Turalyonem, avšak jeho duch přežil. Postupně získal zpět své tělo a vstoupil do služeb Illidana. Nakonec byl zabit, tentokrát na dobro, dobrodruhy v Černé Citadele. Teron, jakožto představitel Rytíře smrti, stvořený samotný Gul'danem, by byl jedinečnou, legendární kartou pro Warlocky.

Anduin Lothar

deggh9apa0_175722901bad726bbcbe9184b3b5d133bfbcc123_1565515812_1163.jpg

 

Nyní jsou na řadě hrdinové Aliance. Lothar převedl přeživší ze Stromwindu do Lordearonu, kde následně s králem Terenasem Menethilem zformovali Alianci proti krvežíznivé Hordě. Do této Aliance zapojili také Trpaslíky a Vysoký Elfy z nedalekého Silvermoonu. Ačkoliv se Aliance snažila sebevíc, tak kvůli různým zrádcům měla Horda navrch. Horda nakonec dorazila až k branám Lordearonu, kde se však vlivem Gul'dana rozštípila, což byl zvrat ve válce. Anduin s armádou Hordu zatlačili až k Temnému Portálu, kde svedl legendární souboj s náčelníkem Hordy, Orgrimem Doomhammerem, kdy nakonec mocnému Orkovi podlehl. Na jeho místo zaskočil však mladičký pobočník Turalyon, které dovedl Alianci k vítězství. Anduin Lothar jakožto jeden z největších válečníků v historii Azerothu by si zasloužil místo u Warriora jako legendární karta.

Turalyon

jstfzxwj31_9b9d22085323a5d62d3e733c18c822443cbf8073_1565515896_6144.jpg

 

Mladičký paladin, šampión Světla, Lotharův pobočník. Turalyon byl jedním z prvních paladinů, kteří zformovali řád Stříbrné ruky, pod vedením Uthera Lightbringera. Ačkoliv ostatní paladinové byli přesvědčeni o tom, že Světlo je dovede ke zdárným zítřkům a vítězstvím, Turalyon byl na pochybách. Kladl si otázku, proč Světlo dopustilo tento konflikt na Azerothu. Vždyť Světlo je zde pro všechny tvory. Z tohoto důvodu neměl se Světlem tak silné propojení jako ostatní paladinové. Lothar v mladém Turalyonovi však viděl nadějného paladina a tak si jej vzal pod svá křídla. Po zvratu ve válce Turalyon s Lotharem tlačili Hordu zpět k Temnému Portálu, avšak i zde byl Turalyon na pochybách, kde se vzal v orcích takový hněv a proč je Světlo opustilo. Během bitvy však jeden umírající Ork prohlásil, že tento svět bude jejich. V ten moment Turalyon vše pochopil. Orkové nebyli z tohoto světa. Turalyonem začalo proudit Světlo jako v dosud žádném jiném paladinovi. Doslova zářil a s pomocí Světla drtil jeden pluk Orků za druhým. Bohužel byl svědkem toho, jak Doomhammer svým kladivem rozdrtil Lotharovi hlavu. V tu ránu jej přepadlo zoufalství. Avšak, jakmile cítil další zoufalé pohledy upírající se na něj, pochopil, že on musí vést Alianci dál. A tak svedl mocný souboj s Doomhammerem, kterého nakonec porazil a zajal. O několik let později se vydal s družinou do Temného Portálu, aby jej uzavřel navždy. Nikdy se z něj nevrátil a všichni jej měli za mrtvého. Až donedávna. Turalyon je legendární karta pro Paladina jako stvořená a je velká škoda, že ve hře dosud není.

Kurdran Wildhammer

6d4uq46dgw_7564612fda11338bd7212c0689b73a862a3ea760_1565515935_7997.jpg

 

Trpaslík z klanu Wildhammerů, sídlící v Aerie. Tento klan miloval nebesa a jejich síla tkvěla ve vzdušných útocích z osedlaných Gryphonů. Kurdran byl vůdce klanu Wildhammerů, kteří se za dob První války přidali jako spojenci lidí do Aliance. Společně dokázali odvrátit porážku Quel'thalasu a nakonec společnými silami zahnali Hordu zpět za Temný Portál. Ovšem portál bylo uzavřít z druhé strany, tedy z Draenoru. Proto byla vyslána družina vedená Turalyonem, kde byl i tento trpaslík.  Družina téměř dosáhla svého cíle, avšak orkský šaman Ner'zhul otevíral další a další portály až nestabilní energie roztrhala celý Draenor a družina byla uvězněna na zbytcích Draenoru, známého jako Outland. Kurdran se nakonec dostal zpět na Azeroth a tentokráte bych tuto postavu odhadl na kvalitní legendární kartu pro Huntery.

 

To je celkový výčet významných postav z prvních dvou dílů Warcraftu, kteří nedostali svůj zasloužený prostor v Hearthstone. Jistě, najde se více postav, které nebyli zmíněny, jako je Daelin Proudmoore, avšak většina z nich dostává větší prostor v následujícíh dílech, takže si o nich určitě ještě něco řekneme.

 

Co na to říkáte? Máte nějakého svého oblíbence, který dosud v Hearthstone nedostal prostor?


Chcete si povídat o Hearthstone? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Rambonit 12.08.2019 17:43

https://hearthstone.gamepedia.com/Rend_Blackhand

Bonox 13.08.2019 05:48

Jsem si toho vědom, ale zde se jedná o syna Blackhanda. Pokud je mi známo, tak Blackhandovo jméno není známo. Prostě to byl Blackhand z klanu Blackrock.

Redaktor Hearthstone.cz

Bellatrix 13.08.2019 22:19

Ano, Blackhand byl prostě Blackhand. Synové byli Rend (Dal'rend) Blackhand a Maim Blackhand.
A nikde nebylo oficiální potvrzeno, jestli je Blackhand opravdu jeho jméno, nebo přezdívka. Přezdívka dává větší smysl, ale Blizzard logiku jmen moc neřeší. Hlavně když znějí cool.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet